Akiknek segítünk

Az Első Győri Lions Club és Alapítványa támogatottjai 2016-ban

2017.03.01.
Az Első Győri Lions Club és Alapítványa Jótékonysági pályázati felhívására 2016-ban beérkezett pályázatok támogatásával kizárólag a szociálisan rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők (különös tekintettel a vakokra és a gyengénlátókra) anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítását szolgálják.
 
 • Ferenczi Józsefné  aggasztó szociális körülményeire és többszörösen megromlott egészségi állapotára tekintettel, maximum 80 000 Ft - azaz nyolcvanezer forint - erejéig, tűzifa vásárlására biztosít lehetőséget számára.
Frank Andrea, mint kérelmező hirtelen jött, halmozottan jelentkező egészségi problémáira és állásának emiatti elvesztésére tekintettel részesüljön egyszeri, maximum 20 000 Ft segélyben.
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény számára ill. a Kuratórium egyhangú szavazattal elfogadta és támogatta az összeg kiegészítését az Alapítvány részéről 29.995,- Ft-al, hogy a szükséges, 89.995,- Ft értékű Bosch mosogatógép beszerzése megvalósulhasson.
• az Alapítvány bankszámlájára beérkezett 12.000Ft - azaz tizenkettő ezer forint –magánszemélytől származó céltámogatást, egyszeri támogatásként átutalja a győri székhelyű Hétszínvirág Egyesület ismert bankszámlájára, támogatandó a fogyatékkal élő gyermekeket családi körülmények között gondozó, nevelő közösség rendszeres nyári rehabilitációs táborozását.
• alapítványunk adjon maximum 150 000 Ft -azaz egyszázötvenezer forint - egyszeri támogatást Andorka Vivien, mozgáskorlátozott számára egy olyan speciális emelő/szállító eszköz beszerzéséhez, amely mind a támogatott, mind pedig családja mindennapi életét nagymértékben megkönnyíti.
Gombás Dániel,látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 50.000Ft - azaz ötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy távollátó szemüveg megvásárlásához
Dr. Stipkovics Ivett, látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 30.000Ft - azaz harmincezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, gyengén látók részére kifejlesztett, elektronikus nagyító megvásárlásához.
Matis Mónika, látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 180.000Ft - azaz egyszáznyolcvanezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy számítógép megvásárlásához
Hideg Virág, alatti lakos, látás és mozgás sérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 30.000Ft - azaz harmincezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, gyengén látók részére kifejlesztett, elektronikus nagyító megvásárlásához.
Kovács Attiláné, látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 30.000Ft - azaz harmincezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, gyengén látók részére kifejlesztett, elektronikus nagyító megvásárlásához
Csiszár Zsuzsanna,  férjével együtt több súlyos betegségben szenvedő pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 100.000Ft - azaz egyszázezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt a házuk bejáratának az egészségi állapota (gyengén látó) miatt szükséges akadálymentesítéséhez.
Dr. Bodnár Zsolt, vak pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 50.000Ft - azaz ötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt vakvezető kutyája számára szükséges kutyatáp és speciális tápszerek megvásárlásához.
Makkos Lászlóné,  látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 40.000Ft - azaz negyvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, gyengén látók részére kifejlesztett, elektronikus nagyító megvásárlásához.
Hanzli Asbóth Dániel, gyengénlátó pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 80.000Ft - azaz nyolcvanezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy új, bifokális szemüveg megvásárlásához és a régi szemüvege felújításához.
Malatinszky Ferencné,  látássérült és több más betegségben szenvedő pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 30.000Ft - azaz harmincezer forint - erejéig, egyszeri szociális segélyt nyújt, magas gyógyszerköltségeinek fedezetére.
Mészáros Tamás, Győr, Szabolcska u.14.sz. alatti lakos, látássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 70.000Ft - azaz hetvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, gyengén látók részére kifejlesztett, elektronikus nagyító megvásárlásához.
Pásztorné Szakács Gabriella, mozgáskorlátozott pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, összesen, maximum 80.000Ft - azaz nyolcvanezer forint - erejéig, kétszeri szociális segélyt nyújt, magas gyógykezelési és ezzel kapcsolatos utazási költségeinek fedezetére.
Pásztor Botond Sándor,  baleset miatt mozgásában korlátozott pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 150.000Ft - azaz egyszázötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy számítógép megvásárlásához.
Kalányos Helga,  mozgássérült pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 450.000Ft - azaz négyszázötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, mozgáskorlátozottak részére kifejlesztett, méretre gyártott kerekes szék megvásárlásához.
Gézengúz Alapítvány, mint pályázó számára, különös tekintettel az általa fogyatékos gyermekek részére végzett, csoportos fejlesztő terápiák hatékonyságára ill. az ezzel összefüggésben megjelölt támogatási célokra maximum 300.000Ft - azaz háromszázezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, fogyatékkal élő , koraszülött és sérült gyermekek fejlesztéséhez szükséges és a benyújtott pályázatukban tételesen felsorolt terápiás fejlesztőeszközök beszerzéséhez
Ferenczi Józsefné,  halmozottan beteg pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 80.000Ft - azaz nyolcvanezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, tűzifa vásárlásához.
Borsodi Erzsébet, vak pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 29 900Ft - azaz huszonkilencezerkilencszáz forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy speciális, vakok által is használható mobiltelefon megvásárlásához.
Pintér Józsefné,  fogyatékkal élő gyermekeit ápoló, gondozó pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 150.000Ft - azaz egyszázötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, egy a családi házukhoz vezető bejárati híd kivitelezési költségeinek fedezéséhez
Hétszínvirág Egyesület, mint pályázó, családi körben gondozott, közel 30 fő, súlyosan fogyatékos gyermek és a kísérő családtagok részére nyaranként rendszeresen szervez rehabilitációs tábort a Balatonon - egy megfelelően akadálymentesített partszakaszon. Az Alapítvány kuratóriuma 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott,hogy ennek finanszírozását segítendő, maximum 400.000Ft - azaz négyszázezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, a 2017. évi nyári tábor költségeinek fedezéséhez.
Sáfrányné Kobli Írisz,vak pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 190 280Ft - azaz egyszázkilencvenezer kettőszáznyolcvan forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy vakok által is jól használható kiépítettségű okos eszköz (számítógép) megvásárlásához.
Zsolnai Zsóka, vak pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 60 000Ft - azaz hatvanezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt egy szobakerékpár megvásárlásához.
Szalai Rita,  többszörösen fogyatékos pályázó számára, tekintettel egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 100.000Ft - azaz harmincezer forint - erejéig szociális segélyt nyújt, magas gyógyszerköltségeinek fedezetére
Janesch János, vak pályázó számára, tekintettel egészségügyi rászorultságára, maximum 150.000Ft - azaz egyszázötvenezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, lakásuk fürdőszobájának a rokkantságához igazodó akadálymentesítéséhez.
Kurdiné Major Szilvia, pályázó számára, maximum 180.000Ft - azaz egyszáznyolcvanezer forint - erejéig szociális segélyt nyújt, amelyet 12 hónapon keresztül, havi maximum 15 000Ft-os tételekben fog megkapni úgy, hogy az Alapívány azt a támogatott bankszámlájára átutalja. A támogatás indoka: a tehetséges élsportoló-gyermekét egyedül nevelő anya képtelen finanszírozni a sportolás által megnövekedett táplálkozási és egyéb kiadásokat s félő , hogy támogatás híján veszélybe kerül egy tehetséges fiatal élsportoló karrierje. A támogatást az anya és fia áldatlan lakhatási körülményei és szociális helyzete is indokolja.
Károlyi Beáta, Mihályi, halmozottan beteg élettársát és gyakran betegeskedő kisgyermekét egyedül gondozó s így önálló keresettel nem rendelkező pályázó számára, tekintettel fentiekből adódó egészségügyi és szociális rászorultságára, maximum 80.000Ft - azaz nyolcvanezer forint - erejéig egyszeri támogatást nyújt, tűzifa vásárlásához.