Alapító elnöki köszöntő

A XX. század utolsó évtizedében, a Kelet-európai politikai változások a civil szervezetek számára is új lehetőségeket nyújtottak a társadalommal szemben érzett felelősségük megfogalmazására.
A politikai, társadalmi viszonyok gyors átalakulása a szociális ellátó rendszert is szinte megoldhatatlan feladatok elé állította. A tulajdonosi szerkezetben, az államigazgatásban létrejött változások átmeneti – bár hosszan tartó - működési zavarokat generáltak az egészségügyben, a rokkant ellátásban, a foglalkoztatásban, az idős gondozásban és más szociális területeken.
Érezhető volt, hogy ezek a feladatok olyan nagyok, bonyolultak és sokrétűek, hogy ezt az állam egyedül nem lesz képes megoldani, és a siker érdekében szükség van az önkéntes civil szervezetek helyismeretére, tagjaik speciális tudására, empátiájára és a társadalmi célok iránti elkötelezett tenni akarására.
 
A Győr Első Lions Club megalakításának gondolata Michelle Lipani a portogruaroi Lions Club egyik tagjának fejében született meg 1990-ben. Michelle Lipani Magyarországra vadászni járván, több alkalommal Dr. Rózsa Gábor klubtársunk közvetítésével felkeresett néhányunkat a Széchenyi István Főiskolán azzal az ötlette, hogy alakítsunk Győrben egy Lions Club-bot. Ebben nagy segítségünkre volt Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia, akinek olasz tudása nélkülözhetetlen volt a kapcsolat felvételében.
 
Akkor hallottunk először a Lions mozgalomról. Arról, hogy miképp fogjuk csinálni, nem sok elképzelésünk volt, de az a gondolat tetszett, hogy a klub politikamentes, karitatív tevékenységet folytat, polgári kezdeményezés, és egy olyan klub, ahol az ember barátokat is szerezhet. Ne felejtsük el, hogy ez a rendszerváltozás utáni első években volt. Először természetesen barátokat, ismerősöket hívtunk meg a klub megalakulását megelőző összejövetelekre, de olyanok is voltak, akik a barátaink barátaiként önként jelentkeztek, hogy szeretnének tagok lenni. Mindannyiunkat a klubélet lehetősége, a tenni akarás, a másokon való segíteni akarása vonzott.
 
Annak ellenére, hogy olasz barátainktól a Portogruaro Lions Clubtól pótolhatatlan segítséget kaptunk, a megalakulásunk és regisztrációnk a Lions Clubs International szervezetébe majd másfél évet vett igénybe.
Felvettük a kapcsolatot a magyarországi Lions mozgalmat megalapító első magyarországi kormányzóval Czeglédi Lászlóval, az 1992-es évi megválasztott kormányzóval Pócs Attilával. Ismerősöket, barátokat, kollégákat hívtunk klubtagnak és 1992. április 23-án ünnepélyes keretek között a portogruarói Lions Club szponzorálása mellett megalakult az Győr Első Lions Club 30 taggal.
 
A Club létszáma néhány éven belül megközelítette az 50 főt, ezzel másfél évtizede a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége legnagyobb létszámú klubja vagyunk.
 
Eddigi működésünk eredményességét mutatja, hogy háromszor nyertük el a finn Leo Lindblom által alapított vándorserleget, amellyel az év legjobb klubját jutalmazták. Így a Leo Lindblom Kupát most már véglegesen a vitrinünkben tarthatjuk.
 
Az elmúlt évek szép eredményei arra köteleznek bennünket, hogy új tagokkal bővüljünk, mozgalmunkat folyamatosan megújítva, fiatalokat is soraink közé állítva segítsük azokat a polgártársainkat, akiket a sors kevesebb munícióval látott el az élet nehézségeinek leküzdéséhez.
 
Az, hogy elképzeléseinket sikerült megvalósítani, az elmúlt több mint 20 év története igazolja. Számtalan, a város életében is jelentős szerepet játszó karitatív tevékenységet végeztünk. A klubélet keretei között sok klubrendezvényen vettünk részt, felejthetetlen élményeket szerezve. A Lions mozgalom vonzását mutatja, hogy klublétszámunk stabilan 50 fő és Győrben megalakult a második győri Lions Club is, a Győr Arrabona Lions Club.

 

Tartjuk magunkat mozgalmunk jelszavához: Szolgálunk!

Dr. Tóth Zoltán
Győr Első Lions Club alapító elnöke

 

Alapító tagok

 
Dr. Németh Viktor
Prohászka Ottó
Molnár János
Molnár Jánosné
Dr. Író Béla
Dr. Íróné Sudhoff Éva
Simon István
Simonné Tamás Magdolna
Nyerges Csaba
Nyergesné Somogyi Cs. A.
Ablonczy Csaba
Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia
Rózsa Gábor
Rózsa Gáborné
Pilli Gyula
Dr. Havasi Dezső
Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária
Dr. Csáth István
Dr. Écsi Béla
Dr. Fekete Anna
Dimitriu Achilleas
Dr. Tóth Zoltán
Baross Károly
Dr. Jakab Zoltán
Dr. Kiss László
Dr. Gasztonyi Zoltán
Gasztonyi László
Dr. Bugovics Elemér
ifj. Nagy Miklós
Prédl Dezső