Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért pályázat.

2012.11.23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kantharosz Civil Összefogás
„Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért pályázat.”
 
1. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

1.1.A pályázat előzménye.
Meghatározó civil szervezetek - Az Európai Borlovagrend Győri Legátusa, az Első Győri Lions Club, az Arrabona Lions Club a Rotary Club Győr, a Rotary Club Győr Rába, a Rotary Club Győrújbarát és az első Kiwanis klub összefogásából Győrött immár három alkalommal megtelt a város koncertterme, a Richter-terem adakozni vágyó emberekkel. A hét civil szervezethez csatlakozott a 2012-ben megalakult Patronus Lions Club. Az alapgondolat az volt, hogy ne külön-külön próbáljanak kisebb-nagyobb összegekkel támogatni rászorulókat, hanem az erőket koncentrálva, „egymásba simuló kezekkel” megoldhatatlannak tűnő gondokat orvosoljanak. Tekintettel a bor főszerepére, a rendezvény Dionüszosz isten kétfülű ivóedényéről, a Kantharoszról kapta a nevét. Az első, 2010-ben rendezett gálaest több mint 3 millió, a második, 4,7 millió a 2012-ben megrendezett gála pedig 5 millió 100 ezer forint tiszta bevételt eredményezett.

1.2.A pályázat célja
A szervezőbizottság azt szeretné, hogy a Kantharosz Civil Összefogás által képviselt eszmeiség minél szélesebb körben ismertté váljon, hogy a leendő pályázók tudomást szerezzenek az összefogás révén elérhető támogatás formájáról, és hogy a segítség eljuthasson azokhoz, akik arra a leginkább rászorulnak.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI KERET
Minden évben a jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret a jótékonysági rendezvényen befolyt teljes összeg.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázatot nyújthat be minden olyan közintézmény, alapítvány, civil szervezet és magánszemély, amelyiknek a tevékenységébe a gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, ápolása, gondozása-nevelése tartozik.

4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELE, KÖVETELMÉNYEI

1. Győri v. Győr környéki szervezetek és magánszemélyek pályázatát várjuk.
A nyertes pályázó a megítélt támogatás összegéről 2013. december 31-ig írásban köteles elszámolni a támogató felé, a támogatás felhasználását igazoló pénzügyi dokumentumokkal alátámasztottan, köteles továbbá a megvalósult tevékenységről legalább egy A4 oldal terjedelmű szakmai beszámoló benyújtására elektronikus formában is. 

5. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályamű maximum két A4 oldal terjedelemben
2. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére vállalja a nyilvánosságot (a nyilatkozatot kérjük külön íven megfogalmazni)
3. A pályázat megvalósításához szükséges költségeket tételesen felsorolva
4. Amennyiben a pályázatot nem magánszemély nyújtja be, akkor csatolni kell az alapító okiratát vagy a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolást másolatban
5. Pályázó adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
Kérjük a pályázó figyelmesen állítsa össze a pályázatot, mert ha hiányos, az a pályázat elutasítását vonhatja maga után!

6. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázaton a pályázónként elnyerhető támogatás összege várhatóan 100.000,- és 2.000.000,- Ft között lesz.

7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2012. december 15.
A pályázatot kizárólag postai úton (legkésőbb 2012. december 15-i postabélyegzővel), magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, „Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért pályázat.” megnevezéssel az alábbi címekre kell benyújtani:
Győri Filharmonikus Zenekar 9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 16.

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, határideje

A pályázatokat a Kantharosz Civil Összefogás tagjaiból alakult Bíráló Bizottság bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
Az elbírálás végső határideje: 2013. január 31.
A döntésről minden pályázó az általa megadott e-mail címre értesítést kap és közzé tesszük a honlapunkon. www.kantharoszgala.hu

Győr, 2012. október 25.
Kantharosz Civil Összefogás